XXVIII ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS • MEMORIAS 2017

40

COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC. •

 COOPSEGUROS

41

EXCESO DE PÉRDIDA  

OPERATIVO DIVERSOS % CALIFICACIÓN 

EXCESO DE PÉRDIDA  

OPERATIVO 

AUTOMÓVILES 

%  CALIFICACIÓN 

American Agricultural 

Insurance Company, 

Columbus, U.S.A. 

30 

A- 

American Agricultural 

Insurance Company, 

Columbus, U.S.A. 

27 

A- 

Co-operators General 

Insurance Company, 

Guelth, Canada 

13 

BBB 

Co-operators General 

Insurance Company, 

Guelth, Canada 

13 

BBB 

Reaseguradora Patria SAB, 

México DF, México 

52 

A- 

Reaseguradora Patria 

SAB, México DF, México 50 

A- 

Cooperativa de Seguros 

Múltiples de PR, San Juan, 

Puerto Rico 

A- 

Cooperativa de Seguros 

Múltiples de PR, San 

Juan, Puerto Rico 

10 

A- 

2017 

RAMO 

CANTIDAD 

PORCENTAJE 

AUTOMÓVIL 

1,198 

65% 

VIDA 

619 

34% 

INCENDIO 

12 

0.70% 

DIVERSOS 

0.30% 

TOTAL 

1,834 

100% 

2017 

RAMO 

MONTO PAGADO 

%  

AUTOMÓVIL 

82,498,180.31 

54% 

VIDA 

54,568,472.71 

36% 

DIVERSOS 

12,315,380.86 

8% 

INCENDIO 

2,817,202.74 

2% 

SINIESTRALIDAD GENERAL 

152,199,236.62 

100%